Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zapraszamy na nową stronę szkoły podstawowej
sp-szczucin.pl

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/18 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30). Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/oświadczenia  o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu. W przypadku utraty dochodu w miesiącu sierpniu należy przedstawić dochód netto osiągnięty w miesiącu wrześniu. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.


 

Serdecznie witamy Państwa
na stronie naszej szkoły.
Pragniemy przybliżyć Państwu

naszą historię i dzień dzisiejszy.
Zadaniem naszego serwisu jest dostarczenie

wszystkich możliwych informacji dotyczących szkoły
.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
w Szczucinie
Nr KRS 0000302173
Nr rachunku bankowego:
36 9464 0001 2001 0003 2997 0001

 
 

Zespół Szkół w Szczucinie
ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
tel.146436426//146436127
Fax 14 643 61 27
NIP: 871-177-1569

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego