Dla rodziców - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodziców

O szkole > Pedagog

KIEDY RODZIC POWINIEN ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC

  
- dziecko nie chce chodzić do szkoły (przyczyny mogą być różne: mobing szkolny, fobia szkolna, problemy z rówieśnikami, zastraszanie, namowy kolegów, obawa przed klasówkami, lenistwo, problemy rodzinne),

  
- dziecko słabo się uczy (w takich przypadkach uczeń winien uczęszczać na kółka wyrównawcze, świetlice środowiskową oraz zostać pokierowany przez wychowawcę bądź pedagoga do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Podczas dwóch wizyt z psychologiem i z pedagogiem dziecko zostaje zdiagnozowane pod kątem trudności szklonych. Końcowym efektem jest wydanie opinii z zaleceniami do pracy z dzieckiem),

 
- dziecko jest agresywne, konfliktowe, - tu również będzie wskazana diagnoza PPP (indywidualne zajęcia z pedagogiem),

  
- dziecko diametralnie zmieniło swoje zachowanie (niepokoi nas jego obojętność na sprawy szkolne, nie odrabia lekcji, ma grono nie znanych nam kolegów, jest dziwnie śpiące, bądź nienaturalnie pobudzone, pachnie czasami alkoholem, nie rozmawia z nami, w domu giną cenne przedmioty) bardzo możliwe, ze ma kontakt z narkotykami, alkoholem lub przebywa w złym towarzystwie,

 
-  rodzic czuje wewnętrzną potrzebę rozmowy, (w domu współmałżonek nadużywa alkoholu, używa przemocy),

 
-  dziecko , pomimo obietnic składanych w domu, nie zmienia swego postępowania na lepsze (zaczyna się praca metodą kontraktu, który jest głównym narzędziem motywującym ucznia do zmiany zachowania. Jest on opracowany przez rodziców i dziecko przy współpracy z pedagogiem. Zawiera zobowiązania ucznia, sankcje za nie dotrzymanie obietnic, nagrody za ich wypełnienie).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego