Archiwum II 2014/2015 - Kopia - Kopia - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Archiwum II 2014/2015 - Kopia - Kopia

Archiwum

8 Festiwal ,,Kolęda Hej!

    31 stycznia na Hali Widowiskowej w Szczucinie odbył się  
8 Festiwal ,,Kolęda Hej! Z roku na rok przybywa do Szczucina
coraz większa liczba wykonawców z całej małopolski.
Jury przesłuchało 71 uczestnikow.
      Z naszej szkoły w kategorii:
soliści    kl. 1-3  Oliwia Kostecka uzyskała       II MIEJSCE
zespoły kl. 1-3 zespół "Wesołe nutki” zdobył   I MIEJSCE
           kl. 4-6 zespól "Płomień”  zdobył         I MIEJSCE
Solistów i zespoły w łącznej liczbie 98 uczniów – przygotowała do konkursów pani Ilona Mach.
     Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gminny Przegląd Kolęd w SCKi B w Szczucinie          

    
23 stycznia odbył się Gminny Przegląd Kolęd w SCKi B w Szczucinie.
W kategorii
:
zespoły kl. 1-3 zespół ,,Wesołe nutki” zdobył   I MIEJSCE,
soliści    kl. 1-3  Oliwia Kostecka otrzymała      II MIEJSCE,
zespoły kl. 4-6
zespól ,,Płomień” zdobył          I MIEJSCE,
soliści  
 kl. 4-6 Aleksandra Rustowicz zdobyła   I MIEJSCE,

KOLĘDOWE  ZMAGANIA

      
21 stycznia odbył się Regionalny Przegląd Kolęd ,,Hej kolęda” w Żabnie. Reprezentanci zespołu ,,Płomień”: Joanna Gorczyca, Aleksandra Rustowicz, Jakub Bukała oraz Jakub Gmyr pięknie wyśpiewali trzygłosową kolędę zdobywając I MIEJSCE.
     Zespół został zaproszony na Koncert Galowy, na którym wręczono nagrody.

Występ zespołu "Płomień"

    11 stycznia zespół  ''Płomień'' pod kierunkiem p. Ilony Mach, wystąpił w podczas spotkania opłatkowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Serce - dla osób niepełnosprawnych. To już tradycja, że spotykamy sie by w milej świątecznej atmosferze wspólnie  kolędować.

Zabawa choinkowa

   24 I o godzinie 10 00 rozpoczęła się zabawa choinkowa dla klas I III. Uczniowie bawili się do godziny 13 00, a do tańca przygrywali i śpiewali panowie: Jarosław Dzięgiel i Wiesław Witaszek.
   Klasy IV
VI tańczyły przy dźwiękach muzyki dyskotekowej w godz. Od 16 00 do 19 00. Zabawę prowadził DJ Maruś i DJ Michaś.
 W salach lekcyjnych Klasowe Rady Rodziców przygotowały smaczny poczęstunek. Zabawa choinkowa upłynęła w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy bawili się wyśmienicie!

23 finał WOŚP

 
 11 stycznia odbył się 23 finał WOŚP, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.
  Od wczesnych godzin porannych 10 wolontariuszy w składzie: Bukała Jakub, Bzduła Natalia, Duda Anita, Dzięgiel Weronika, Dzięgiel Marcelina, Jastrząb Oliwia, Kosiba Wiktoria, Początek Aleksandra, Zajda Gabriela pod opieką pani Aleksandry Mazur - Surdel zbierało pieniądze na szczytny cel: „Dla potrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.  Zostało zebrane 2951, 17 złotych. Najwięcej pieniędzy zebrały: Weronika Dzięgiel, Oliwia Jastrząb, Gabriela Zajda oraz Aleksandra Węgiel.
Cała akcja przebiegła pomyślnie w miłej atmosferze.


23 FINAŁ WOŚP

Spotkanie z policjantem

  
 Dnia 12.01.2015 uczniowie klas IV, V i VI spotkali  się ze starszym aspirantem Waldemarem Gorzkowiczem.
   Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Policjant scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, zwrócił uwagę na przemoc związaną z używaniem Internetu. Dzięki spotkaniu uczniowie mogli uświadomić sobie czym jest cyberprzemoc, jakie są jej skutki oraz jakie konsekwencje mogą ponieść jej sprawcy. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.
Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.


Opłatek szkolny

  
19 grudnia odbyło się  "Spotkanie Opłatkowe" Uroczystość przygotowała siostra Małgorzata Cichoń i pani Anna Ślęczkowska z uczniami klas I – III oraz pani Ilona Mach z chórem szkolnym. Pani dyrektor Teresa Giertuga-Skowron złożyła życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.  Przedstawiciele SSU przyłączyli się do życzeń wręczając symboliczne stroiki na ręce dyrekcji. Ksiądz Zbigniew Rusin pobłogosławił opłatki i przybliżył sens Bożego Narodzenia. Po uroczystości uczniowie z wychowawcami składali sobie życzenia świąteczne łamiąc się opłatkiem.

Spotkanie z pisarką panią Ewą Stadtmüler

      
12 grudnia uczniowie klas III z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu z pisarką panią Ewą Stadtmüler  w  SCKiB w Szczucinie. Pisarka zapoznała dzieci ze swoją twórczością. Spotkanie miało charakter zabawy w teatr. Uczniowie mogli poczuć się bohaterami bajek i legend pani Ewy. Zabawki, pacynki i kukiełki wykonane przez autorkę pomogły ożywić zabawy dzieci. Dużą atrakcją było układanie wierszy, rymowanek za co uczniowie otrzymywali nagrody – książki pani Ewy. Spotkanie było doskonałą lekcją języka polskiego dla naszych uczniów.

Tydzień Patrona Szkoły
      
       
W dniach od 8.12 do  12.12.2014r. w naszej szkole odbył się Tydzień Patrona Szkoły. Klasy I-VI brały udział w uroczystej akademii i lekcjach poświęconych życiu i twórczości wielkiego poety Adama Mickiewicza. Odbyły się liczne konkursy: „Pięknego czytania poezji Adama Mickiewicza” w klasach IV, „Wiedzy o Patronie Szkoły” w klasach V, „Bohaterowie utworów Adama Mickiewicza” konkretyzacja plastyczna. Klasy VI opracowały ciekawe prezentacje multimedialne o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.

11 listopada    
    
7 listopada z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się dwie akademie.
   Dla klas IV-VI akademię przygotowała pani Kazimiera Strycharz z klasą V
C.
Dla klas młodszych akademię przygotowała pani Lucyna Rajtar z klasą II C. Słowo wstępne wygłosiła pani wicedyrektor Danuta Tworzydło.
   Uczniowie naszej szkoły brali też udział w uroczystości środowiskowej pod "Kwaterą Pamięci".


Ślubowanie klas pierwszych

   23 X odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. W uroczystości wzięli udział: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas I, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście.
   Pierwszoklasiści w przestawionym programie artystycznym wykazali się wielkim zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem. Pokazali, że są gotowi, aby przyjąć ich do społeczności szkolnej. Po złożeniu ślubowania dzieci zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej w Szczucinie.
   Po ceremonii ślubowania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i „rogi obfitości”. Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

   Dnia 14 X odbyła się akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły złożyła życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji. Podkreśliła duże zaangażowanie pracowników w wychowanie i nauczanie dzieci. Dbanie o estetykę i czystość szkoły.
   Zostały wręczone medale KEN, które otrzymały panie: Alicja Adamczyk, Dorota Dzięgiel i Marta Jachym. Wręczono również nagrody dyrektora szkoły.
   Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez panią Grażynę Rajtar i panią Ilonę Mach. Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Chrabąszcz.

Organizacje działające w szkole


   6 października odbył się apel, na którym zostały przedstawione organizacje działające w naszej szkole: Szkolny Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolna Kasa Oszczędności, Zuchy, Klub Wiewiórka, Mali Ekolodzy. Został też przedstawiony zakres działalności Pedagoga Szkolnego.

Spotkanie z policjantem

  
 Dnia 29 września, dla uczniów klas pierwszych, odbyło się spotkanie ze starszym aspirantem Waldemarem Gorzkowiczem.
Pogadanka dotyczyła:
- bezpieczeństwa uczniów,
- zagrożeń z którymi mogą się zetknąć, na które mogą być narażeni,
- przemocy.
Na zakończenie spotkania wszyscy pierwszoklasiści otrzymali odblaskowe emblematy.

„Bezpiecznie z Azbestodontem”.

Dnia 29 IX odbyło się szkolenie uczniów klas III na temat „Bezpiecznie z Azbestodontem”. Szkolenie  przeprowadzono w ramach projektu: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Głównym koordynatorem projektu jest Gmina Szczucin.
           Uczniom w ciekawy, wesoły sposób, podczas wspólnej zabawy przekazano informacje w jaki sposób bezpiecznie usuwać i składować wyroby zawierające azbest.

Rocznice wrześniowe

14 IX społeczność szkolna wraz z nauczycielami wzięła udział w Powiatowej Uroczystości Środowiskowej w Szczucinie.
   Uroczystość zorganizowano z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej, 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, spalenia szkoły podstawowej w Szczucinie. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą. Następnie pod Kwaterą Pamięci Narodowej zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, złożenie wiązanek oraz krótka część artystyczna przygotowana przez młodzież Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie.
   Następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod obelisk, gdzie na ul. Piłsudskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Szczucinie.

Rozpoczęcie roku

1 IX 2014 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
   Pani dyrektor Teresa Giertuga-Skowron powitała przybyłych na akademię: nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców  oraz dzieci.
   Szczególnie serdecznie zwróciła się do najmłodszych uczniów. W tym roku szkolnym w naszej szkle będzie się uczyć 397 uczniów, w tym 82 pierwszoklasistów. Wychowawstwa w klasach pierwszych objęły panie: Longina Fijał  klasa I A,  Ewa Karaś klasa I B,  Marta Jachym klasa  I C,  Dagmara Fortuna klasa I D.
Część artystyczną przygotowały panie: Halina Bełzowska i Ilona Mach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego