Aneks dod decyzji o przyznaniu stypendium - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aneks dod decyzji o przyznaniu stypendium

Dla rodziców

Aneksy do decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego oraz o przyznaniu zasiłku szkolnego należy odbierać w Gminnym Zespole Oświaty w Szczucinie w dniach
1 – 10 czerwca 2016 r.
godzinach 8:00 – 15:00
Odbiór decyzji stanowi podstawę wypłaty stypendium


Aktualizacja 25.05.2016

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego