Archiwum I 2014/2015 - Kopia - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Archiwum I 2014/2015 - Kopia

Archiwum

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

   26 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Przewodnicząca SSU Weronika Dzięgiel powitała  dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przewodniczącą Rady Rodziców p.  Renatę Chrabąszcz, rodziców oraz koleżanki i kolegów.
   Dyrektor Szkoły Teresa Giertuga-Skowron dokonała podsumowania roku szkolnego 2014/2015 oraz wręczyła nagrody wyróżniającym się uczniom. Wicedyrektor Danuta Tworzydło odczytała nazwiska uczniów wpisanych do Złotej Księgi.
   Uczniowie klas szóstych złożyli uroczyste ślubowanie.
  Dyrekcja i nauczyciele pożegnali p.Renatę Chrabąszcz, która zakończyła swoją kadencję jako przewodnicząca Rady Rodziców.
   Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, którą przygotował pan Marek Kupiec z klasą 6 A i pani Ilona Mach z chórem szkolnym.

"Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS"  

"Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS" - pod takim hasłem uczniowie klas I - VI uczestniczą w całorocznym konkursie. Ma on na celu wdrażać ich do systematycznego oszczędzania. Na koniec roku szkolnego na apelu podsumowującym konkurs otrzymują nagrody z rąk Prezesa Banku Spółdzielczego w Szczucinie pani Elżbiety Podosek.

„Dzień Rodziny"

     Dnia 26.05.2015r. odbyła się uroczystość dla dzieci i ich rodzin: „Dzień Rodziny”. Występ dzieci: piosenki, tańce, przedstawienie teatralne pt.: „Świniopas” oraz prezentacja prac plastycznych „Moja rodzina i ja” były zwieńczeniem osiągnięć uczniów uzyskanych po odbytych warsztatach prowadzonych przez p. Ilonę Mach, p. Dagmarę Fortunę i p. Lucynę Liguz.
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie pozyskało środki w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie. Dzięki dodatkowym środkom zorganizowane zostały warsztaty muzyczne, teatralne oraz plastyczne dla zainteresowanych uczniów. Ponadto panie z kuchni szkolnej przygotowały słodki poczęstunek dla rodzin naszych uczniów.
   Uśmiech na twarzach licznie przybyłych gości i dzieci świadczył o tym, że impreza była bardzo udana.

„Wszystko gra”

    20 maja 2015 r., w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, odbył się Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych pt. „Wszystko gra” w 210 rocznicę urodzin H. Ch. Andersena.
Przegląd odbył się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy I –III, klasy IV – VI oraz gimnazja.
     Uczniowie naszej szkoły odnieśli spektakularny sukces. Zdobyli dwa pierwsze miejsca: w kategorii klas I – III zespół „Bajdusie” pod opieką pani Dagmary Fortuny za spektakl pt. „Świniopas”, w kategorii klas IV – VI zespół „Kurtyna” pod kierownictwem pani Anny Ślęczkowskiej za przedstawienie pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych 2015

    W dniu 19.V.2015roku w Szkole Podstawowej w Szczucinie  odbył się „Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych 2015”.  Przegląd już po raz  ósmy był organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Szczucinie  pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Szczucinie.
   W przeglądzie wzięły udział szkoły:
-Szkoły Podstawowe: Szczucin, Borki, Skrzynka,  Zabrnie, Słupiec
-Szkoły Gimnazjalne: Szczucin, Radwan
- Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
   W jury pracowali: Mariusz Szaforz – przewodniczący jury, aktor Teatru z Tarnowa, Renata Chrabąszcz- Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, Agnieszka Beker- przewodnicząca Rady Miasta i Gminy, Małgorzata Wójcik – z- ca kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Andrzej Kupiec – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Każdy teatr zaprezentował wysoki poziom spektaklu, wykorzystując  piękne stroje, scenografie. Każde przedstawienie było przyjęte z wielkim zaciekawieniem i nagrodzone oklaskami.

„Na tropie niewidocznych śladów” – profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej oraz cyberprzemocy

  
W dniu 05.V.2015roku uczniowie klas IV, V wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt.
„Na tropie niewidocznych śladów” – profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej oraz cyberprzemocy.
   Zajęcia przeprowadzone zostały  przez Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa a sfinansowane ze środków Gminy przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
   Warsztaty miały za zadanie zwiększyć świadomość skutków przemocy, nauczyć zachowań alternatywnych oraz interweniowania w sytuacjach, gdy przemoc już zaistniała. Podkreślone zostały również skutki przemocy psychicznej, które dzieciom trudno zauważyć.
   Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach opartych na metodach aktywnych.  Na każdych zajęciach zostały sformułowane zasady, które chronią przed przemocą w szkole.

Święto Konstytucji 3 Maja 2015

Gminny Konkurs Tańca

    24 kwietnia w SCKiB odbył się Gminny Konkurs Tańca. Zespól "Tańczące nutki" z klas 1-3 zdobył I miejsce, tańcem - Wiosenny walc. W kategorii klas 1-6 zespól "Promenada" również uzyskał I miejsce prezentując rock and rolla. Zespoły przygotowała p. Ilona Mach. Wspaniałym tancerzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Ziemi

   
W dniu 20 kwietnia 2015 r. społeczność uczniowska wraz z wychowawcami wzięła udział w rozprawie sadowej. Rozprawa dotyczyła złych zachowań ludzi wobec Matki Natury i była przygotowana z okazji Dnia Ziemi.
    
Akademię przygotowały panie D. Dzięgiel i A. Mazur-Surdel z uczniami klas 4 – 5.

„Wychowywać i uczyć z pasją”

Dzień Otwarty  Szkoły
     
9 IV 2015r. nasza szkoła po raz kolejny otworzyła drzwi dla osób zainteresowanych naszą ofertą.
Impreza ta organizowana jest z myślą o dzieciach, które w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasie I, oraz ich rodziców.
    Celem imprezy oprócz wspólnej zabawy i miłego spędzenia czasu, było przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej szkoły. Przybyli na imprezę goście mieli możliwość obejrzenia części artystycznej oraz wziąć udział w grach i zabawach, które przygotowali nauczyciele.
    Ciekawym aspektem było zwiedzanie szkoły przez przedszkolaków.
Atrakcji było na tyle dużo, że nowym znajomym trudno było opuścić szkolne sale i wrócić do  domu.
    Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami już we wrześniu.

SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

   23 marca odbył się apel z okazji szkolnego dnia bez przemocy. Apel został przygotowany przez wychowawców świetlicy szkolnej oraz  uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej z klas: 3b, 4b, 4c, 5b, 5c.
   Podczas apelu uczniowie zaśpiewali  dwie piosenki:  „ W dyskotece zwierzęcej” i   „Nie łam się” .
Przedstawiona przez klasę 3b scena z życia leśnych  zwierząt obrazuje sytuacje, które często stwarzamy w naszym codziennym życiu koleżeńskim. Pamiętajmy, aby  unikać agresji, a szukać dialogu.
   Naszym przesłaniem niech będzie hasło” Każdy może się dogadać”.

Powiatowy Konkurs Recytatorski

   
20 marca odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Natalia Lichwała z klasy III A.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

    18 marca w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego.
    W kategorii klas I-III:
Klaudia Matuszczak kl. 2a – II miejsce
.
    W kategorii klas IV-VI:
Zofia Jarosz kl. 4b – II miejsce
.

Szkolny Konkurs Recytatorski

  
   11 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski w kl. IV
VI. W konkursie należało zaprezentować jeden utwór Adama Mickiewicza i drugi utwór poezja lub proza współczesnego pisarza. I miejsca zdobyli: Zofia Jarosz z klasy IV B oraz Sebastian Walas z klasy IV C. II miejsca zdobyli: Weronika Karaś z klasy V B i Jakub Bukała z kl. VI B. III miejsce zdobyła Julia Rajtar z klasy IV A. Zosia i Sebastian będą reprezentować szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim 18 III 2015.
   Z klas I-III w konkursie udział wzięło 8 uczniów. W gminnym etapie w SCKiB w Szczucinie reprezentować szkołę będą uczennice, które zajęły I m w szkolnym konkursie Klaudia Matuszczak kl. II a i Gabriela Nowak kl. III a.

8 MARCA

Konkurs recytatorski im. Marii Kozaczkowej

  5 III odbył się Szkolny Konkurs recytatorski im. Marii Kozaczkowej klas IV – VI.
I miejsce zdobyli: Aleksandra Rustowicz z klasy IV B oraz Michał Głód z klasy V B., II miejsce Weronika Dzięgiel z klasy VI C., III miejsce Julia Banaś z klasy VI B i Izabela Głód z klasy IV A.
Ola i Michał reprezentowali szkołę w XVII Gminnym Konkursie Recytatorskim w
Zespole Szkolno Przedszkolnym Skrzynce. Aleksandra Rustowicz będzie reprezentować naszą gminę w Powiatowym Konkursie w Dąbrowie Tarnowskiej 20 III 2015 r.

  Dnia 9 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej  klas I-III.  Uczniowie przygotowali po dwa utwory: jeden z twórczości Marii Kozaczkowej, drugi  wybranego współczesnego autora polskiego.
W tej kategorii I m. zajęła Natalia Lichwała kl. III a, II m   Katarzyna Dudkiewicz kl. I c. Uczennice zakwalifikowały się do eliminacji gminnych  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzynce.
  W Gminnym Konkursie Recytatorskim  im. Marii Kozaczkowej  Natalia Lichwała zajęła I miejsce i będzie reprezentować gminę Szczucin w
Powiatowym Konkursie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Szósty Koncert Noworoczny

     Dnia 14 lutego 2015r. w naszej szkole odbył się już szósty Koncert Noworoczny. Tradycyjnie składał się z trzech części: prezentacji działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie, występu około 150 uczniów szkoły podstawowej w Szczucinie, poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania.
    Największą atrakcją imprezy był oczywiście występ dzieci
przygotowany przez p. Ilonę Mach i p. Annę Ślęczkowską. Szczególna data koncertu była przyczynkiem do treści akademii, która w różny: radosny, z przymrużeniem oka,  śmieszny sposób traktowała relacje damsko- męskie.
   Uczniowie klas I
VI zaprezentowali bogaty program artystyczny:  skecze, wiersze nawiązujące do walentynek oraz  tańce i utwory wokalne o tematyce zimowej i karnawałowej. Dodatkową atrakcją koncertu był występ absolwenta naszej szkoły, a obecnego studenta Akademii Muzycznej w Krakowie Sebastiana Macha, który zaśpiewał dla zebranych trzy arie operowe, w jednej z nich towarzyszyła mu absolwentka naszej szkoły Aleksandra Dybała. Zebrani zachwyceni występem i  umiejętnościami pociech nagrodzili występ gromkimi owacjami.       Po trwającej około dwie godziny części artystycznej, zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który już tradycyjnie został przygotowany przez rodziców (z każdej klasy 1-6 zostały przekazane dwa wspaniałe ciasta). Rodzice, dziadkowie oraz wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie  zostali zaproszeni do przekazania 1% podatku. Mamy nadzieje, że dalsze wsparcie zaowocuje lepszym rozwojem uczniów oraz podniesieniem jakości pracy w naszej szkole. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego