Świetlica - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica

Oferta szkoły > Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA
CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH  6.45-15.45

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRACUJĄ:


mgr ALICJA ADAMCZYK -kierownik świetlicy
mgr LUCYNA LIGUZ         
mgr BERNADETA SOJA   
mgr KAZIMIERA STRYCHARZ
mgr ELŻBIETA TWARÓG

   
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po zakończeniu, w bezpiecznym i miły otoczeniu. Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci, a zajęcia świetlicowe wzbogacają ich wiadomości ogólne, rozwijają umiejętności manualne oraz wychowują. Dla realizacji tych celów ważny jest dobór odpowiednich zajęć i metod ich prowadzenia.
   Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci- rodziny, szkoły, kolegów; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, Ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych.
   Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętności logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość  estetyczną i muzyczną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego