Cele - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cele

Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZUCINIE
CELE

 Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz rozwoju miejscowości poprzez wykonywanie zadań
w zakresie:
• Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• Pomocy społecznej; w tym pomocy uczniom, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych uczniów i rodzin;
• Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowania zajęć pozaszkolnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych.
• Wspomaganie wyposażenia szkoły oraz poprawa warunków jej funkcjonowania.
• Pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

 Szanowni Państwo! Znacie naszą szkołę, widzicie ją na co dzień, znacie jej uczniów, jest Wam bliska, bo działa w naszym środowisku, dlatego nie są obce Wam jej problemy i potrzeby.
Priorytetem w podejmowanych  przez naszą organizację działaniach było podniesienie jakości pracy naszej szkole, jak również jej promocja w środowisku.


                                                     
Dane       Podziękowania

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego