Informacja - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja

Dla rodziców

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 14  grudnia 2016 r.-rozdział 6. Prawo oświatowe Dz.U. z 11 stycznia 2017r. poz. 59),  zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w  Szczucinie dzieci urodzonych w roku 2010  będą odbywać się według następujących zasad: - dzieci należących do obwodu szkoły, czyli dzieci zameldowanych na terenie Dąbrowicy, Delastowic, Laskówki Delastowskiej, Lubasza, Łęki Szczucińskiej, Łęki Żabieckiej, Szczucina, Świdrówki wg zgłoszeń rodziców na kartach zgłoszeń dostępnych w sekretariacie szkoły, można pobrać ze strony internetowej zaś dzieci spoza obwodu szkoły na pisemny wniosek rodziców, w miarę wolnych miejsc (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły). Zapisu dziecka należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku.


Szczucin, dnia 23.02.2017 r.


 więcej...
Aktualizacja 07.03.2017

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego