Informacja ZFŚS - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja ZFŚS

ZFŚS

Szanowni Państwo
emerytowani i czynni Pracownicy
Zespołu Szkół w Szczucinie


     Dyrektor Szkoły zaprasza do zapoznania się z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który dostępny jest w sekretariacie Zespolu Szkół w Szczucinie ul. Kościuszki 30.

    
Emerytowanych Pracowników starających się o świadczenia socjalne proszę o doręczenie:

- PIT-u 40 za rok 2015, który jest konieczny do naliczenia odpisana ZFŚS,
- upoważnienia z numerem konta na jakie mają być przekazywane świadczenia z ZFŚS /wzór
   upoważnienia do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej/,
- właściwych wniosków o przyznanie świadczenia z aktualnymi informacjami do kontaktu /wnioski do pobrania z sekretariatu lub strony internetowej szkoły/.

Do pobrania:
-załącznik 2 Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej, losowej, zdrowotnej

-załącznik 3 Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

-załącznik 6 Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFM

-załącznik 7 przyznania pożyczki z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na                      cele mieszkaniowe

-upoważnienie


Aktualizacja 17/05/2016

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego